Blog
Our awesome articles

Tổng hợp bảng hiệu từ Apple

Ai cũng biết Apple là một công ty lớn về công nghệ. Và nổi bật trong đó là Ipod và Ipad. Từ lúc nào hình trái táo cắn 1 bên đã ăn sâu vào tâm trí khi chúng ta luôn nhìn thấy các bảng hiệu quảng cáo về chúng ở khắp mọi nơi. Và điểu đó làm bảng hiệu Apple trở nên dễ dàng bắt gặp, dễ dàng tìm mua, và dễ dàng thu hút đông đảo trong thị trường thương mại. Sau đây là những bảng hiệu từ Apple mà tôi đã được nhìn thấy.

lam bang hieu
lam bang quang cao
lam bang hieu cong ty

bang quang cao

bang hieu


Comments are closed

sàn gỗ|thiết kế catalogue|