Blog
Our awesome articles

Bảng hiệu bởi các viên gạch Lego

Được làm từ những viên gạch Lego, các biển quảng cáo áp phích ngoài trời ở Singapore phù hợp trong môi trường đô thị xung quanh và cho biết thêm một số niềm vui và trí tưởng tượng Lego.

Làm thế nào họ làm điều đó? Nhóm nghiên cứu chụp ảnh, khảo sát và tỉ mỉ đo áp phích quảng cáo ngoài trời để tạo ra các bản vẽ chi tiết và chính xác cao của mỗi địa điểm.

Sau đó, họ sử dụng những bản vẽ như là các mẫu và xây dựng lại, hoàn toàn từ Lego. Công việc cuối cùng đã sử dụng 97.096 mảnh Lego và sự giúp đỡ của một nghệ sĩ Lego chứng nhận.

Ai nói Lego là chỉ có dành cho trẻ em? Nếu các công ty có kế hoạch gây ô nhiễm lề đường chúng tôi với các quảng cáo trước thì họ cũng có thể cố gắng làm một nỗ lực sáng tạo hơn với việc sử dụng không gian ngoài trời như thế này …

lam bang quang cao

Comments are closed

sàn gỗ